Iontoforéza

Iontoforéza je jeden z najobľúbenejších prístrojov v našom salóne,  slúži na vpravovanie hydrofilných látok, využívajúc pri tom galvanický prúd. Používame kvalitné  hydrofilné produkty určené na iontoforézu, ktoré majú  schopnosť chemickej disociáce. U nás  sa ošetrenie  doporučuje hlavne pri problémovej, citlivej suchej  a starnúcej pleti v kombinácií s ostatnými vybranými funkciami prístrojov.

S využitím elektrického prúdu, kladne a záporne nabitých elektród a ionizovaných aktívnych látok zabezpečujeme  ich prienik do hlboko uložených tkanív. Bez použitia invazívnych metód (ihla), sa aktívne látky dostávajú do hlboko uložených tkanív a napomáhajú zbavovať sa prebytočného tuku, zlepšujú metabolizmus a regenerujú kožu.